ห้องปฏิบัติการทดสอบความเข้ากันได้
ทางชีวภาพของเครื่องมือทางการแพทย์

Laboratory for Biocompatibility Testing of Medical Devices

World-Class Biocompatibility Testing Laboratory for Medical Device Industry

การรับรอง ISO/IEC 17025:2017

ข้อกำหนดว่าด้วยความสามารถในการดำเนินการทดสอบและสอบเทียบ
ซึ่งห้องปฏิบัติการคุณภาพสูงทุกห้องต้องมี

ความว่องไวในโลกที่ต้องเร่งรีบ

ในการรักษาโรค เวลาเป็นปัจจัยที่สำคัญอย่างยิ่ง
บริการ Fast Track ของเราตอบโจทย์โดยการออกผลภายใน 14 วัน

ที่มาของสมรรถนะคือความรู้

ชัดเจน เจาะลึก เข้าถึงได้ การอบรมของเรานับถือสามปัจจัยนี้
เพื่อเพิ่มความรู้และสมรรถนะของทุกท่านที่เข้าอบรม

บริการด้วยมาตรฐานระดับโลก

Service With a Global Standard

ห้องปฏิบัติการทดสอบความเข้ากันได้ทางชีวภาพของเครื่องมือทางการแพทย์เป็นหัองปฏิบัติการที่ได้รับมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 ในด้านการทดสอบความเข้ากันได้ทางชีวภาพของเครื่องมือแพทย์ อันได้แก่ ทดสอบความเป็นพิษต่อเซลล์ของเครื่องมือแพทย์ เช่น แผ่นปิดแผล

เราอยู่ภายใต้การบริหารงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยเรามีความมั่นใจในการให้บริการด้วยมาตรฐานระดับโลก

บริการทดสอบเครื่องมือแพทย์ทางการแพทย์

ห้องปฏิบัติให้บริการทดสอบต่างๆดังนี้: การทดสอบความเป็นพิษต่อเซลล์ การทดสอบการแตกตัวของเม็ดเลือดแดง การทดสอบความไวต่อการติดเชื้อ การทดสอบระดับความปลอดเชื้อ และ การทดสอบเพื่อหาโลหะหนักในเครื่องมือแพทย์

บริการอบรมเชิงปฏิบัติการ

ห้องปฏิบัติได้จัดอบรมสำหรับผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจหลักสูตรอบรมเช่น การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการเลี้ยงเซลล์ การอบรมเชิงปฏิบัติการความเข้ากันได้ทางชีวภาพของเครื่องมือแพทย์ และการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการเพาะเลี้ยงแบคทีเรีย

ข่าวล่าสุด

Latest News

ห้องปฏิบัติการทดสอบความเข้ากันได้ทางชีวภาพของเครื่องมือทางการแพทย์ ขอประกาศผลงานของเราที่ลูกค้ามีความพึงพอใจอย่างยิ่ง

ห้องปฏิบัติการต้อนรับคณะผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม ในเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา INNOVATION FOR SUSTAINABILITY

ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 ห้องปฏิบัติการทดสอบความเข้ากันได้ทางชีวภาพของเครื่องมือทางการแพทย์ นำโดย รศ.ดร.นรเศรษฐ์ ณ สงขลา ให้การต้อนรับคณะผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม ผู้ร่วมกิจกรรมสัมมนา Innovation for sustainability ในหัวข้อ “Mahidol Medical & Healthcare Technology” ในการเข้าชมห้องปฏิบัติการทดสอบความเข้ากันได้ทางชีวภาพของเครื่องมือทางการแพทย์ (Laboratory for Biocompatibility Testing of Medical Devices) ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

อ่านเพิ่มเติม

ห้องปฏิบัติการต้อนรับผู้บริหารจาก Tokyo Institute of Technology

ในวันที่ 23 มกราคม 2567 ห้องปฏิบัติการทดสอบความเข้ากันได้ทางชีวภาพของเครื่องมือทางการแพทย์ นำโดย รศ.ดร.นรเศรษฐ์ ณ สงขลา ให้การต้อนรับผู้บริหารจาก Tokyo Institute of Technology ประกอบด้วย Prof. Katsunori Hanamura, Dept. of Mechanical Engineering, School of Engineering Chairperson, TAIST Steering Committee of Tokyo Tech พร้อมด้วย Mr. Sei Konishi, Group Leader, International Affairs Division, Ms. Michiko Murakami, International Affairs Division และ Ms. Eri Motojima, International Affairs Division ในการเข้าชมห้องปฏิบัติการทดสอบความเข้ากันได้ทางชีวภาพของเครื่องมือทางการแพทย์ (Laboratory for Biocompatibility Testing of Medical Devices) ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

อ่านเพิ่มเติม