เกี่ยวกับเรา

About Us

ห้องปฏิบัติการคุณภาพระดับโลก

การรับรอง ISO/IEC 17025:2017

ข้อกำหนดว่าด้วยความสามารถในการดำเนินการทดสอบและสอบเทียบ
ซึ่งห้องปฏิบัติการคุณภาพสูงทุกห้องต้องมี

ความว่องไวในโลกที่ต้องเร่งรีบ

ในการรักษาโรค เวลาเป็นปัจจัยที่สำคัญอย่างยิ่ง
บริการ Fast Track ของเราตอบโจทย์โดยการออกผลภายใน 14 วัน

ที่มาของสมรรถนะคือความรู้

ชัดเจน เจาะลึก เข้าถึงได้ การอบรมของเรานับถือสามปัจจัยนี้
เพื่อเพิ่มความรู้และสมรรถนะของทุกท่านที่เข้าอบรม

เราคือใคร

WHO WE ARE

ห้องปฏิบัติการทดสอบความเข้ากันได้ทางชีวภาพของเครื่องมือทางการแพทย์ เป็นห้องปฏิบัติการที่ได้รับมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 ซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เราทำอะไร

What we Do

เราเป็นผู้ตรวจสอบความเข้ากันได้ของเครื่องมือทางการแพทย์ เพื่อความปลอดภัยของผู้โบริโภคโดยให้บริการทดสอบเครื่องมือทางการแพทย์ที่ได้การรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025 และบริการอบรมเชิงปฏิบัติการโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการทดสอบ

ห้องปฏิบัติการของเราได้ให้บริการ

Statistics

หน่วยงาน

การทดสอบ

การรับรองขั้นนานาชาติ

Accredited on an International Level

มอก.17025 (ISO/IEC 17025) เป็นมาตรฐานสากลที่จัดทําร่วมกันระหว่าง ISO (The International Organization for Standardization) โดยมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ เป็นข้อกำหนดว่าด้วยความสามารถของห้องปฏิบัติการในการดำเนินการทดสอบและสอบเทียบ

*ISO/IEC 17025:2017 หมายเลขทะเบียน 1325/63