บริการอบรมเชิงทฤษฎีหรือปฏิบัติการ

TRAINING Services

ห้องปฏิบัติการได้จัดอบรมสำหรับผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจ หลักสูตรอบรมรวมถึง การอบรมเชิงทฤษฎีหรือปฏิบัติการด้านการเลี้ยงเซลล์ การความเข้ากันได้ทางชีวภาพไของเครื่องมือแพทย์ และการทดสอบด้านจุลชีววิทยา

การอบรมในอนาคต

Upcoming Events

การปฏิบัติการด้านการเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์ 
(Microbial Culture) 

ยกเลิกชั่วคราว  

ความเข้ากันได้ทางชีวภาพ
(Biocompatibility) [ปิดรับสมัครวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567]

19 – 20 มี.ค. 2567 (ค่าใช้จ่าย 4,000 บาท ; จำนวน 10 คน)  

การปฏิบัติการด้านการเลี้ยงเซลล์
(Cell Culture) [ปิดรับสมัครวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567]

3 – 4 เม.ย. 2567 (ค่าใช้จ่าย 4,000 บาท ; จำนวน 10 คน)  

การปฏิบัติการด้านการตรวจวัดการมีอยู่ของจุลินทรีย์บนพื้นผิว 
(Bioburden)

N/A

การจัดการและเอกสารสำหรับเครื่องมือในห้องปฏิบัติการภายใต้มาตรฐาน ISO 17025

N/A

หลักสูตรการอบรม

SYLLABUS
ความเข้ากันได้ทางชีวภาพ (Biocompatibility)
การเลี้ยงเซลล์ (Cell Culture)
การปฏิบัติการด้านการเพาะเลี้ยงแบคทีเรีย (Bacteria Culture)

อบรมที่ผ่านมา

Past Trainings