การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ การปฏิบัติงานด้านการเลี้ยงเซลล์ (Cell Culture) ครั้งที่ 12

การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ การปฏิบัติงานด้านการเลี้ยงเซลล์ (Cell Culture) ครั้งที่ 12

ในวันที่ 3 – 4 เมษายน 2567 ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับห้องปฏิบัติการทดสอบความเข้ากันได้ทางชีวภาพของเครื่องมือทางการแพทย์ ISO:17025 ได้จัดกิจกรรมการสอนทางด้านอุปการณ์และเครื่องมือแพทย์...
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการประจำปี 2567 ช่วง พ.ค. – ธ.ค.

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการประจำปี 2567 ช่วง พ.ค. – ธ.ค.

ห้องปฏิบัติการทดสอบความเข้ากันได้ทางชีวภาพของเครื่องมือทางการแพทย์ ISO17025 จะจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฎิบัติการในหัวข้อดังต่อไปนี้ ด้านความเข้ากันได้ทางชีวภาพของเครื่องมือแพทย์ (Biocompatibility Testing of Medical Devices) ในเรื่อง Cytotoxicity, Hemolysis, Irritation and...
การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ ความเข้ากันได้ทางชีวภาพของเครื่องมือแพทย์ (Biocompatibility Testing of Medical Devices) ครั้งที่ 11

การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ ความเข้ากันได้ทางชีวภาพของเครื่องมือแพทย์ (Biocompatibility Testing of Medical Devices) ครั้งที่ 11

ในวันที่ 19 – 20 มีนาคม 2567 ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับห้องปฏิบัติการทดสอบความเข้ากันได้ทางชีวภาพของเครื่องมือทางการแพทย์ ISO17025 ได้จัดกิจกรรมการสอนเชิงปฎิบัติการทางด้านอุปการณ์และเครื่องมือแพทย์...
ห้องปฏิบัติการต้อนรับวิทยากรและผู้เข้าร่วมประชุมชาวต่างชาติ ในงานวิชาการ “International Regulatory Science Forum 2024

ห้องปฏิบัติการต้อนรับวิทยากรและผู้เข้าร่วมประชุมชาวต่างชาติ ในงานวิชาการ “International Regulatory Science Forum 2024

วันที่ 15 มีนาคม 2567 ห้องปฏิบัติการทดสอบความเข้ากันได้ทางชีวภาพของเครื่องมือทางการแพทย์ นำโดย รศ.ดร.นรเศรษฐ์ ณ สงขลา ให้การต้อนรับวิทยากรและผู้เข้าร่วมประชุมชาวต่างชาติ ในงานวิชาการ “International Regulatory Science Forum 2024: Navigating Digital Health Product...
ห้องปฏิบัติการต้อนรับคณะผู้บริหาร จาก Case Western Reserve University

ห้องปฏิบัติการต้อนรับคณะผู้บริหาร จาก Case Western Reserve University

ในวันที่ 14 มีนาคม 2567 ห้องปฏิบัติการทดสอบความเข้ากันได้ทางชีวภาพของเครื่องมือทางการแพทย์ นำโดย รศ.ดร.นรเศรษฐ์ ณ สงขลา ให้การต้อนรับ Prof. Dr. Daniel Ducoff, Vice President for Strategic Initiatives and Global Capital Gifts พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร จาก Case Western...
ห้องปฏิบัติการต้อนรับ พล.อ.อ. ดร.สมศักดิ์ นะวิโรจน์ และ อ.ดร.พัฒนาช พัฒนะศรี 

ห้องปฏิบัติการต้อนรับ พล.อ.อ. ดร.สมศักดิ์ นะวิโรจน์ และ อ.ดร.พัฒนาช พัฒนะศรี 

ในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ห้องปฏิบัติการทดสอบความเข้ากันได้ทางชีวภาพของเครื่องมือทางการแพทย์ นำโดย รศ.ดร.นรเศรษฐ์ ณ สงขลา ให้การต้อนรับผู้เยี่ยมชม พล.อ.อ. ดร.สมศักดิ์ นะวิโรจน์ ผู้ร่วมก่อตั้งวิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี และ อ.ดร.พัฒนาช พัฒนะศรี...